PN-EN 707+A1:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 707:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Maszyny rolnicze -- Wozy asenizacyjne -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

Zakres

Określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa i sposób ich sprawdzania na etapie projektowania i budowy wszystkich półzawieszanych, przyczepianych i samobieżnych wozów asenizacyjnych, łącznie z ich zespołami rozlewającymi lub dozującymi, przeznaczonymi do rozlewania lub dozowania gnojowicy, z pompą mechaniczną lub kompresorem. Opisano sposoby eliminacji lub ograniczenia ryzyka wystąpienia zagrożeń poprzez spełnienie specyficznych dla wozów asenizacyjnych wymagań. Określono również zakres niezbędnych informacji dotyczących bezpieczeństwa pracy z maszyną

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 707+A1:2009 - wersja angielska
Tytuł Maszyny rolnicze -- Wozy asenizacyjne -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa
Data publikacji 09-12-2009
Data wycofania 07-03-2019
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wprowadza EN 707:1999+A1:2009 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 707:2002 - wersja polska
ICS 65.060.25
Zastąpiona przez PN-EN 707:2019-03 - wersja angielska