PN-EN 644:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 217:2008 - wersja angielska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Papier -- Formaty brutto -- Oznaczenie i tolerancje wymiarów szeregu podstawowego i uzupełniającego oraz określanie kierunku wytwarzania

Zakres

Podano szereg podstawowy i uzupełniający formatów brutto papieru w arkuszach, przewidzianych do obcięcia i ustalono zasady oznaczania formatów brutto. Omówiono oznaczenie formatu i kierunku wytwarzania, format arkuszy i kierunek wytwarzania oraz tolerancje. Podano definicje następujących terminów: format brutto, format netto, szereg podstawowy oraz szereg uzupełniający

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 644:2002 - wersja polska
Tytuł Papier -- Formaty brutto -- Oznaczenie i tolerancje wymiarów szeregu podstawowego i uzupełniającego oraz określanie kierunku wytwarzania
Data publikacji 10-12-2002
Data wycofania 06-10-2008
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Wprowadza EN 644:1999 [IDT]
Zastępuje PN-EN 644:1998 - wersja polska
ICS 85.060
Zastąpiona przez PN-EN ISO 217:2008 - wersja angielska