PN-EN 62751-1:2015-03/A1:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Straty mocy w zaworach falownika napięcia (VSC) do systemów wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Zmiany:
2. Dodano nowe powołania normatywne.
4.1 Dodano po pierwszym istniejącym akapicie nowy akapit.
5.1 W akapicie drugim skreślono wyrazy "w mniejszym stopniu".
8.2 W pierwszym zdaniu szóstego akapitu skreślono wyrazy "w mniejszym stopniu".
A2.2 W pierwszym zdaniu dodano "lub rozłącznik" po "wyłącznika".
Rysunek A.1 Zastąpiono Rysunek A.1
Zastąpiono "IEC 61803: 1999/Amd1: 2010 przez "IEC 61803:1999 i IEC 61803: 1999/Amd1: 2010", w podrozdziałach A.2.3 - A.2.5, A.2.8 - A.2.11, A.2.13, A.2.14, A. 2.16 i A.3.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62751-1:2015-03/A1:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Straty mocy w zaworach falownika napięcia (VSC) do systemów wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 27-11-2018
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 62751-1:2014/A1:2018 [IDT], IEC 62751-1:2014/AMD1:2018 [IDT]
ICS 29.200