PN-EN 62722-2-1:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN
Charakterystyki funkcjonalne opraw oświetleniowych -- Część 2-1: Szczegółowe wymagania dla opraw oświetleniowych LED

Zakres

W niniejszej części IEC 62722 określono wymagania eksploatacyjne dla opraw oświetleniowych LED, wraz z metodami badań i warunkami niezbędnymi do wykazania zgodności z tą normą. Ma ona zastosowanie do opraw LED przeznaczonych do ogólnych celów oświetleniowych. Wyróżnione zostały następujące typy opraw LED:
- Typ A - oprawy z modułami LED, dla których zgodność z IEC 62717 została udowodniona;
- Typ B - oprawy z modułami LED, dla których zgodność z IEC 62717 nie została udowodniona;
- Typ C - oprawy z lampami LED, objęte IEC 62722-1.
Wymagania tej normy odnoszą się jedynie do badania typu.
Niniejsza norma nie obejmuje opraw oświetleniowych Typu C.
Niniejsza norma nie obejmuje opraw oświetleniowych LED, które celowo wytwarzają światło barwne, ani też nie obejmuje opraw z diodami OLED (Organic LED).
Niniejsze wymagania eksploatacyjne są dodatkowymi w stosunku do wymagań określonych w IEC 62722-1, Rozdziały od 1 do 9, z wyjątkiem tych, przedstawionych w niniejszym dziale Części 2-1, w których określono alternatywne metody pomiaru lub ograniczenia.
Ponieważ norma ta została opracowana i wydana jednocześnie z normą dla modułów LED, w stosownych przypadkach zgodność modułów z postanowieniami IEC 62717 może być przeniesiona na całą oprawę oświetleniową.
Trwałość opraw oświetleniowych LED jest w większości przypadków znacznie dłuższa, niż praktyczne czasy trwania badań. W związku z tym, weryfikacja trwałości deklarowanej przez producenta nie może być dokonana w sposób dostatecznie pewny. Z tego powodu przyjęcie lub odrzucenie deklarowanej przez producenta trwałości, ponad 25 % znamionowej trwałości (maksimum 6 000 h), jest poza zakresem niniejszej normy.
Zamiast oceny trwałości w niniejszej normie zdecydowano się na przyjęcie kategorii utrzymania strumienia świetlnego w określonym, skończonym czasie próby. Zatem liczba kategorii nie oznacza przewidywania osiągalnej trwałości. Kategorie te mają charakter kategorii spadku strumienia świetlnego ukazując zachowanie zgodne z informacjami producenta, które zostały dostarczone przed rozpoczęciem badania.
W celu potwierdzenia deklarowanej trwałości, potrzebna jest ekstrapolacja danych testowych. W opracowaniu jest ogólna metoda projekcji danych pomiarowych poza ograniczony czas badania.
Dla wyjaśnienia zalecanych wskaźników trwałości patrz IEC 62717, Załącznik C.
Można się spodziewać, że oprawy oświetleniowe LED, które są zgodne z niniejszą normą zadziałają i będą działać w sposób zadowalający przy napięciach między 92 % i 106 % napięcia znamionowego i w temperaturze otaczającego powietrza w zakresie deklarowanym przez producenta.
Ocena LOR (sprawności eksploatacyjnej) opraw oświetleniowych LED jest w opracowaniu.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62722-2-1:2016-07 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyki funkcjonalne opraw oświetleniowych -- Część 2-1: Szczegółowe wymagania dla opraw oświetleniowych LED
Data publikacji 22-07-2016
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 62722-2-1:2016 [IDT], IEC 62722-2-1:2014 [MOD]
ICS 29.140.40