PN-EN 62722-1:2016-07 - wersja angielska

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN
Charakterystyki funkcjonalne opraw oświetleniowych -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Niniejsza część IEC 62722 obejmuje konkretne wymagania eksploatacyjne i środowiskowe dla opraw oświetleniowych zawierających elektryczne źródła światła, pracujących przy napięciu zasilania do 1 000 V. O ile nie wyszczególniono inaczej, dane eksploatacyjne objęte zakresem niniejszej normy dotyczą opraw w stanie reprezentatywnym dla nowej produkcji, z uwzględnieniem zakończenia szczególnych procedur wstępnego starzenia.
IEC 62722-1 obejmuje wymagania dla opraw wspierające efektywne wykorzystanie energii i odpowiedzialne zarządzanie środowiskiem do końca życia. Celem niniejszej Części 1 jest dostarczenie zespołu wymagań, które są uważane za powszechnie stosowane do większości typów opraw. Tam, gdzie istotne są dodatkowe wymagania eksploatacyjne dla poszczególnych rodzajów źródeł światła, są one określone w serii IEC 62722-2. Seria IEC 62722-2 może również obejmować szerszy zakres aspektów eksploatacyjnych, właściwych dla danej technologii źródła światła.
UWAGA: Struktura tych norm dotyczących wymagań eksploatacyjnych daje również możliwość Części 3 norm, które trzeba będzie wprowadzić w przyszłości, gdy standaryzacja kryteriów eksploatacyjnych związanych z konkretnymi zastosowaniami opraw oświetleniowych (np. oświetlenie iluminacyjne, oświetlenie uliczne itp.) zostanie określona jako konieczna.
Celowym jest, aby wymagania niniejszej Części 1 były spełnione przez dostarczenie informacji oraz danych przez producenta oprawy oświetleniowej (lub odpowiedzialnego sprzedawcę). Za spełnienie zgodności uważa się dostarczenie żądanych informacji. Każda weryfikacja danych ma być przeprowadzana zgodnie z wymaganiami pomiarowymi niniejszej normy.
Paraoprawy oświetleniowe nie są objęte zakresem niniejszej normy.
Dla niektórych typów opraw oświetleniowych (np. dekoracyjne/mieszkaniowe) dostarczenie danych eksploatacyjnych zgodnie z zakresem tej normy może nie być odpowiednie.

* wymagane pola

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62722-1:2016-07 - wersja angielska
Tytuł Charakterystyki funkcjonalne opraw oświetleniowych -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 22-07-2016
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 62722-1:2016 [IDT], IEC 62722-1:2014 [MOD]
ICS 29.140.40