PN-EN 62707-1:2014-08/A1:2019-03 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Binowanie LED -- Część 1: Wymagania ogólne i siatka dla barwy białej, przeznaczone do zastosowań w motoryzacji

Zakres

Zmodyfikowano tytuł na: „Część 1 – Wymagania ogólne i siatka dla barwy białej, przeznaczone do zastosowań w motoryzacji”
Zmieniono zakres normy - ograniczenie do zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym.
Dodano nowe odniesienia normatywne dotyczący powołania na ISO/IEC Guide 98-3:2008 Uncertainty of measurement -- Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)
Dodano nowy Rozdział 5 dotyczący procedury binowania. Podano m.in. warunki wstępnego kondycjonowania temperaturowego (p. 5.2), odstępy czasowe między pomiarami (p. 5.3), aktualne warunki binowania (p. 5.4) oraz tolerancje pomiarowe (p. 5.5).
Dodano nowy informacyjny Załącznik C „Dokładność pomiaru”.

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62707-1:2014-08/A1:2019-03 - wersja angielska
Tytuł Binowanie LED -- Część 1: Wymagania ogólne i siatka dla barwy białej, przeznaczone do zastosowań w motoryzacji
Data publikacji 05-03-2019
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 4, Techniki Świetlnej
Wprowadza EN 62707-1:2014/A1:2018 [IDT], IEC 62707-1:2013/AMD1:2018 [IDT]
ICS 29.140.99