PN-EN 62477-1:2013-06 - wersja angielska

Bez VAT: 194,30  PLN Z VAT: 238,99  PLN
Wymagania bezpieczeństwa dla systemów zasilania z przekształtnikami półprzewodnikowymi -- Część 1: Postanowienia ogólne

Zakres

Niniejsza część IEC 62477 odnosi się do systemów przekształtników energoelektronicznych (PECS) i wyposażenia, ich komponentów do elektronicznego przekształcania mocy i elektronicznego przełączania mocy, włączając środki do ich sterowania, ochrony, monitorowania i pomiaru, takie jak dla głównego celu przekształcania energii elektrycznej, z ustalonymi napięciami systemu nie przekraczającymi 1 000 V a.c. albo 1 500 V d.c. Ten dokument może też zostać użyty jako norma odniesienia dla komisji produktu tworzących normy produktu dla: • regulowane elektryczne systemy napędowe (PDS); • autonomiczne bezprzerwowe systemy mocy (UPS); • stabilizowane zasilacze d.c. niskiego napięcia. Dla PECS, dla którego żadna norma produktu nie istnieje, ta norma dostarcza minimalnych wymagań dla aspektów bezpieczeństwa. Niniejsza część IEC 62477 ma status grupowej publikacji bezpieczeństwa zgodnie z Przewodnikiem 104 IEC dla systemów przekształtników energoelektronicznych i wyposażenia dla źródeł energii słonecznych, wiatrowych, pływowych, falowych, ogniw paliwowych itp. Zgodnie z Przewodnikiem 104 IEC, jednym z obowiązków komitetów technicznych jest, gdziekolwiek ma zastosowanie, aby zastosować podstawowe publikacje bezpieczeństwa i / lub grupowe publikacje bezpieczeństwa w przygotowaniu ich norm produktu. Niniejsza norma międzynarodowa: • ustala wspólną terminologię dla aspektów bezpieczeństwa wiążących się z PECS i wyposażeniem; • ustala minimalne wymagania dla koordynacji aspektów bezpieczeństwa z powiązanymi częściami wewnątrz PECS; • ustala wspólną podstawę dla minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla części PEC z produktami, które zawierają PEC;
• wyszczególnia wymagania, by zmniejszyć niebezpieczeństwa pożaru, porażenia elektrycznego, zagrożenia cieplnego, energią i mechanicznego, podczas użytkowania i obsługi i, gdzie szczególnie określone, podczas naprawy i utrzymania; • wyszczególnia minimalne wymagania, by zmniejszyć niebezpieczeństwa odnośnie wyposażenia rozłączalnego i trwale połączonego, czy składa się ono z systemu połączonych zespołów czy zespołów samodzielnych, pod warunkiem instalowania, działania i utrzymywania wyposażenia w sposób nakazany przez producenta. Niniejsza norma międzynarodowa nie obejmuje: • aparatów telekomunikacyjnych innych niż zasilacze do takich aparatów; • aspektów bezpieczeństwa funkcjonalnego jakimi zajmuje się np. IEC 61508; • wyposażenia elektrycznego i systemów dla zastosowań kolejowych i pojazdów elektrycznych

* wymagane pola

Bez VAT: 194,30  PLN Z VAT: 238,99  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62477-1:2013-06 - wersja angielska
Tytuł Wymagania bezpieczeństwa dla systemów zasilania z przekształtnikami półprzewodnikowymi -- Część 1: Postanowienia ogólne
Data publikacji 10-06-2013
Liczba stron 194
Grupa cenowa XD
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 60, Energoelektroniki i Przyrządów Półprzewodnikowych
Wprowadza EN 62477-1:2012 [IDT], IEC 62477-1:2012 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.200
Elementy dodatkowe PN-EN 62477-1:2013-06/A11:2015-03E, PN-EN 62477-1:2013-06/A1:2017-05E