PN-EN 622-4:2010 - wersja niemiecka

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 622-4:2019-10 - wersja angielska

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN
Płyty pilśniowe -- Wymagania techniczne -- Część 4: Wymagania dla płyt porowatych

Zakres

Określono wymagania dla płyt pilśniowych porowatych zdefiniowanych w EN 316 o gęstości większej lub równej 230 kg/m3 do 400 kg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 43,70  PLN Z VAT: 53,75  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 31-12-2019 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 622-4:2010 - wersja niemiecka
Tytuł Płyty pilśniowe -- Wymagania techniczne -- Część 4: Wymagania dla płyt porowatych
Data publikacji 19-02-2010
Data wycofania 29-10-2019
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 100, Wyrobów z Drewna i Materiałów Drewnopochodnych
Wprowadza EN 622-4:2009 [IDT]
Zastępuje PN-EN 622-4:2000/Ap1:2002 - wersja polska, PN-EN 622-4:2000 - wersja polska
ICS 79.060.20
Zastąpiona przez PN-EN 622-4:2019-10 - wersja angielska