PN-EN 62108:2017-02 - wersja angielska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
Moduły fotowoltaiczne oraz podzespoły dla systemów ze skoncentrowanym światłem slonecznym (CPV) -- Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu

Zakres

Niniejsza Norma Międzynarodowa określa minimalne wymagania dla kwalifikacji konstrukcji i aprobatę typu modułów fotowoltaicznych oraz podzespołów przeznaczonych do pracy w systemach ze skoncentrowanym promieniowaniem słonecznym (CPV) odpowiednich dla długotrwałego działania w ogólnie zdefiniowanych warunkach zewnętrznych jak określono to w normie IEC 60721-2-1. Sekwencja badań częściowo oparta jest na tej, która została opisana w normie IEC 61215-1 dotyczącej kwalifikacji konstrukcji i aprobaty typu płaskich krzemowych modułów PV przeznaczonych do zastosowań naziemnych. Poczynione zostały jednak pewne zmiany uwzględniające szczególne cechy odbiorników CPV i modułów, w szczególności jeżeli chodzi o podział na testy przeprowadzane na miejscu instalacji oraz testy prowadzone w warunkach laboratoryjnych, efekty związane z justowaniem systemu śledzącego, wysokiej gęstości prądu oraz szybkich zmian temperatury, które doprowadziły do sformułowania kilku nowych procedur badawczych lub nowych wymagań. Celem niniejszej normy jest wyznaczenie właściwości elektrycznych, mechanicznych oraz cieplnych modułów i podzespołów dla systemów CPV oraz pokazanie, o ile to możliwe w ramach uzasadnionych ograniczeń związanych z kosztami i czasem, że wymienione elementy są w stanie wytrzymać długotrwałe narażenia w warunkach opisanych w zakresie normy. Rzeczywista trwałość modułów CPV i zespołów tak kwalifikowanych zależeć będzie od ich konstrukcji, produkcji, środowiska i warunków w jakich pracują. Niniejszą normę stosuje się w połączeniu z wytycznymi ponownego badania opisanymi w Załączniku B.

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 62108:2017-02 - wersja angielska
Tytuł Moduły fotowoltaiczne oraz podzespoły dla systemów ze skoncentrowanym światłem slonecznym (CPV) -- Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu
Data publikacji 06-02-2017
Liczba stron 58
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 54, Chemicznych Źródeł Prądu
Wprowadza EN 62108:2016 [IDT], IEC 62108:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 62108:2008 - wersja angielska
ICS 27.160