PN-EN 61482-1-2:2007 - wersja niemiecka

Norma wycofana

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Prace pod napięciem -- Ubiory zabezpieczające przed termicznymi zagrożeniami spowodowanymi łukiem elektrycznym -- Część 1: Metody badań -- Metoda 2: Określenie klasy ochrony materiału i ubioru przed łukiem, z użyciem wymuszonego i ukierunkowanego łuku w komorze probierczej

Zakres

Opisano metodę badania ubrań i materiałów przeznaczonych do zastosowania w odpornych na gorąco i ognioodpornych ubiorach dla monterów narażonych na łuk elektryczny. Ustalono metodę z użyciem ukierunkowanego i wymuszonego łuku elektrycznego w obwodzie niskiego napięcia do zaklasyfikowania materiału i ubioru do określonej klasy ochrony przed łukiem. Podano definicje 33 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61482-1-2:2007 - wersja niemiecka
Tytuł Prace pod napięciem -- Ubiory zabezpieczające przed termicznymi zagrożeniami spowodowanymi łukiem elektrycznym -- Część 1: Metody badań -- Metoda 2: Określenie klasy ochrony materiału i ubioru przed łukiem, z użyciem wymuszonego i ukierunkowanego łuku w komorze probierczej
Data publikacji 26-06-2007
Data wycofania 10-06-2010
Liczba stron 33
Grupa cenowa Q
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 72, Elektroenergetycznego Sprzętu Ochronnego i do Prac pod Napięciem
Wprowadza EN 61482-1-2:2007 [IDT], IEC 61482-1-2:2007 [IDT]
ICS 13.220.40, 29.260, 29.260.99