PN-EN 61400-11:2013-07/A1:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Turbozespoły wiatrowe -- Część 11: Procedury pomiaru hałasu

Zakres

6.1.2 i 6.1.3 dodano “odniesienie do niniejszego dokumentu”
7.1 dodano tekst na końcu drugiego akapitu
7.2.2 dodano tekst „patrz 7.2.8” przy 6 wyliczeniu w pierwszym akapitu
Dodano nowy podrozdział 7.2.8
8.2.1.1 dodano tekst
9.2.4 wymieniono równanie (20), (22), Wymieniono rysunek (7)
9.5.3 wymieniono trzecią pozycję wyliczenia pod b)
9.5.5 zamieniono 9.5.2 z 9.5.3 w drugim wierszu pierwszego akapitu
9.5.8 dodano tekst
10.5 zmieniono 9-tą I 12-tą pozycję wyliczenia, wykasowano 10-tą pozycję wyliczenia
F.5 zmieniono pierwsze zdanie
F.6 zmieniono drugi akapit
H dodano nowy Załącznik H po Załączniku G

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61400-11:2013-07/A1:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Turbozespoły wiatrowe -- Część 11: Procedury pomiaru hałasu
Data publikacji 14-09-2018
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 137, Urządzeń Cieplno - Mechanicznych w Energetyce
Wprowadza EN 61400-11:2013/A1:2018 [IDT], IEC 61400-11:2012/AMD1:2018 [IDT]
ICS 27.180