PN-EN 61340-4-7:2017-05 - wersja polska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Elektryczność statyczna -- Część 4-7: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Jonizacja

Zakres

Niniejsza część normy IEC 61340 podaje metody badań i procedury do oceny oraz doboru urządzeń i systemów jonizacyjnych (jonizatorów).

Niniejszy dokument ustanawia techniki pomiaru, w określonych warunkach, do wyznaczania napięcia niezrównoważenia (stan równowagi jonowej) i czasu rozładowania (neutralizacji ładunku) jonizatorów.

Niniejszy dokument nie obejmuje pomiarów zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) oraz zastosowań jonizatorów w związku z uzbrojeniem, materiałami palnymi, środkami wybuchowymi lub pobudzanymi elektrycznie urządzeniami wybuchowymi.

Metody badań i warunki badań, zawarte w niniejszej normie, mogą być stosowane przez producentów jonizatorów do uzyskania danych technicznych opisujących ich produkty.

Zachęca się użytkowników jonizatorów do modyfikacji metod i warunków badań dla potrzeb ich określonych zastosowań, w celu kwalifikacji użytkowej jonizatorów lub przeprowadzania okresowej weryfikacji wydajności jonizatorów.

Użytkownik powinien zdecydować o zakresie parametrów wymaganych dla każdego zastosowania.

OSTRZEŻENIE: Procedury i urządzenia opisane w niniejszym dokumencie mogą narażać pracowników na niebezpieczne warunki o charakterze elektrycznym i nieelektrycznym.
Użytkownicy niniejszego dokumentu są odpowiedzialni za dobór wyposażenia zgodnego z odpowiednimi przepisami prawnymi i skodyfikowanymi regulacjami oraz z polityką wewnętrzną i zewnętrzną.

Ostrzega się użytkowników, że niniejszy dokument nie może zastępować żadnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracowników.

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61340-4-7:2017-05 - wersja polska
Tytuł Elektryczność statyczna -- Część 4-7: Znormalizowane metody badań do określonych zastosowań -- Jonizacja
Data publikacji 27-12-2018
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 143, Elektryczności Statycznej
Wprowadza EN 61340-4-7:2017 [IDT], IEC 61340-4-7:2017 [IDT]
ICS 17.220.20