PN-EN 61248-3:2003 - wersja polska

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN
Transformatory i induktory stosowane w urządzeniach elektronicznych i telekomunikacyjnych -- Część 3: Specyfikacja grupowa dotycząca transformatorów mocy o uznanej zdolności

Zakres

Podano zalecenia odnośnie do przygotowywania specyfikacji szczegółowych dotyczących transformatorów mocy zwalnianych zgodnie z warunkami uznania zdolności. Załączono niewypełniony formularz specyfikacji szczegółowej (BDS), w którym przedstawiono format dokumentu i wskazano odpowiednie badania brane pod uwagę dla tego rodzaju podzespołu, jednak ostateczny wybór badań do umieszczenia w planie kontroli pozostawia się do uznania opracowującemu specyfikację, w której podaje się także odpowiednie dane znamionowe i paramtery

* wymagane pola

Bez VAT: 69,20  PLN Z VAT: 85,12  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61248-3:2003 - wersja polska
Tytuł Transformatory i induktory stosowane w urządzeniach elektronicznych i telekomunikacyjnych -- Część 3: Specyfikacja grupowa dotycząca transformatorów mocy o uznanej zdolności
Data publikacji 28-10-2003
Liczba stron 17
Grupa cenowa J
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 294, Przyrządów Piezoelektrycznych, Podzespołów Magnetycznych i Materiałów Ferrytowych
Wprowadza EN 61248-3:1997 [IDT]
Zastępuje PN-EN 61248-3:2002 - wersja angielska
ICS 29.180