PN-EN 61179:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 269,60  PLN Z VAT: 331,61  PLN
System kasetowego magnetowidu cyfrowego z helikalnym zapisem, całkowitego systemu wizji na taśmie magnetycznej 19 mm, format D2 (NTSC/PAL/PAL-M)

Zakres

Określono zawartość, format i metodę zapisywania bloków danych formujących na taśmie zapisy helikalne zawierające wizję, fonię i towarzyszące dane. Dodatkowo określono zawartość, format i metodę rejestracji zapisu wzdłużnego zawierającego informację dotyczącą śledzenia dla głowic związanych z zapisem helikalnym

* wymagane pola

Bez VAT: 269,60  PLN Z VAT: 331,61  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61179:2002 - wersja angielska
Tytuł System kasetowego magnetowidu cyfrowego z helikalnym zapisem, całkowitego systemu wizji na taśmie magnetycznej 19 mm, format D2 (NTSC/PAL/PAL-M)
Data publikacji 15-09-2002
Liczba stron 238
Grupa cenowa XE
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
Wprowadza EN 61179:1993 [IDT], IEC 61179:1993 [IDT]
ICS 33.160.40