PN-EN 61099:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61099:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Wymagania techniczne dla świeżych syntetycznych estrów organicznych stosowanych do celów elektrycznych

Zakres

Podano charakterystykę syntetycznych estrów organicznych przeznaczonych do stosowania jako ciecze izolacyjne w transformatorach i innych urządzeniach elektrycznych. Podano ogólne wskazówki dotyczące ich właściwości, bezpieczeństwa, magazynowania i likwidacji oraz wymagania odnośnie pakowania, etykietowania i pobierania próbek. Opisano metody badania właściwości fizycznych. Podano wymagane charakterystyki syntetycznych estrów organicznych przeznaczonych do stosowania w transformatorach i kondensatorach

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61099:2002 - wersja angielska
Tytuł Wymagania techniczne dla świeżych syntetycznych estrów organicznych stosowanych do celów elektrycznych
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 31-03-2011
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN 61099:1992 [IDT], IEC 61099:1992 [IDT]
ICS 29.040.99
Zastąpiona przez PN-EN 61099:2011 - wersja angielska