PN-EN 61058-2-6:2017-01 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 61058-2-6:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Łączniki do przyrządów -- Część 2-6: Wymagania szczególne dotyczące łączników stosowanych w napędach elektrycznych narzędzi ręcznych, przenośnych oraz w urządzeniach mechanicznych do trawników i prac ogrodowych

Zakres

Ma zastosowanie zakres normy z Części 1 z następującym uzupełnieniem:
1.1 Dodaje się:
Niniejsza norma jest oparta na IEC 61058-1. Rozdziały przedstawione poniżej mają na celu określenie wymagań szczególnych dla łączników wbudowanych do lub zintegrowanych z napędem elektrycznym narzędzi ręcznych, przenośnych oraz urządzeń mechanicznych do trawników i prac ogrodowych.
Niniejsza norma ma zastosowanie do łączników użytkowanych w temperaturze otoczenia do 55 °C włącznie.
Przyjmuje się, że łączniki zbadane według IEC 61058-1 spełniają wymagania niniejszej normy i dodatkowe badania nie są wymagane, pod warunkiem że parametry znamionowe, obciążenia i trwałość są prawidłowe.
UWAGA Niniejsza Część 2-6 uwzględnia fakt, że badania są wykonywane w ramach oceny produktu końcowego (np. wyroby badane według 60745 i normy wieloczęściowej IEC 62841, a wyposażenie do pielęgnacji i utwardzania trawników według normy wieloczęściowej IEC 60335) i nie ma potrzeby, aby je wykonywać na łączniku stanowiącym element tego produktu.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 28-12-2021 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 61058-2-6:2017-01 - wersja angielska
Tytuł Łączniki do przyrządów -- Część 2-6: Wymagania szczególne dotyczące łączników stosowanych w napędach elektrycznych narzędzi ręcznych, przenośnych oraz w urządzeniach mechanicznych do trawników i prac ogrodowych
Data publikacji 12-01-2017
Data wycofania 16-04-2019
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 62, Sprzętu Elektroinstalacyjnego
Wprowadza EN 61058-2-6:2016 [IDT], IEC 61058-2-6:2016 [IDT]
ICS 29.120.40
Zastąpiona przez PN-EN IEC 61058-2-6:2019-04 - wersja angielska