PN-EN 61041-5:2001 - wersja polska

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN
Magnetowidy taśmowe powszechnego użytku -- Metody pomiarów -- Magnetowidy taśmowe z poszerzonym pasmem częstotliwości, w tym magnetowidy wyposażone w złącza wizyjne Y/C (NTSC/PAL)

Zakres

Określono metody pomiarów magnetowidów taśmowych z poszerzonym pasmem częstotliwości, w tym magnetowidów wyposażonych w złącze (złącza) wizyjne Y/C (NTSC/PAL). Podano definicje jedenastu terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 111,70  PLN Z VAT: 137,39  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 61041-5:2001 - wersja polska
Tytuł Magnetowidy taśmowe powszechnego użytku -- Metody pomiarów -- Magnetowidy taśmowe z poszerzonym pasmem częstotliwości, w tym magnetowidy wyposażone w złącza wizyjne Y/C (NTSC/PAL)
Data publikacji 27-03-2001
Liczba stron 34
Grupa cenowa Q
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
Wprowadza EN 61041-5:1997 [IDT], IEC 61041-5:1997 [IDT]
ICS 33.160.40