PN-EN 60947-7-4:2013-12 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60947-7-4:2019-04 - wersja angielska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 7-4: Wyposażenie pomocnicze -- Listwy zaciskowe płytek obwodów drukowanych przeznaczone do przewodów miedzianych

Zakres

Niniejsza część IEC 60947 określa wymagania dla listew zaciskowych do płytek obwodów drukowanych, przeznaczonych do zastosowań przemysłowych i innych podobnych zastosowań. Montaż i zamocowanie na płytce obwodu drukowanego wykonywane są za pomocą lutowania, wciskania lub metodami równoważnymi tak, aby uzyskać połączenie elektryczne i mechaniczne pomiędzy przewodami miedzianymi a płytką obwodu drukowanego. Niniejsza norma ma zastosowanie do listew zaciskowych do płytek drukowanych, przeznaczonych do przyłączenia przewodów miedzianych, poddanych lub nie poddanych specjalnemu przygotowaniu, o przekrojach od 0,05 mm2 do 300 mm2 (AWG 30/600 kcmil), stosowanych w obwodach o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 000 V prądu przemiennego o częstotliwości do 1 000 Hz lub 1 500 V prądu stałego. UWAGA 1 Listwy zaciskowe do dużych przekrojów przewodów przeznaczone są do szczególnych konstrukcji wysokoprądowych płytek obwodów drukowanych. Zakres przekrojów do 300 mm? zachowuje się w celu uwzględniania wszelkich możliwych zastosowań. Przykłady wysokoprądowych płytek obwodów drukowanych i listew zaciskowych do tych obwodów pokazano w Załączniku C. UWAGA 2 AWG jest skrótem "American Wire Gage" [Gage (US) = Gauge (UK)] kcmil = 1 000 cmil 1 cmil = 1 circular mil = powierzchnia przekroju kołowego o średnicy 1 mil 1 mil = 1/1000 cala Norma ta może być stosowana jako wytyczne dla specjalnych typów listew zaciskowych do płytek obwodów drukowanych z np. elementem odłączającym, zintegrowanymi wkładkami bezpiecznikowymi i podzespołami/komponentami. W niniejszej normie termin "element zaciskowy" używa się w stosownych przypadkach zamiast pojęcia "zacisk". Jest to uwzględniane w przypadku odwołań do IEC 60947-1

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 22-02-2022 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 60947-7-4:2013-12 - wersja angielska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 7-4: Wyposażenie pomocnicze -- Listwy zaciskowe płytek obwodów drukowanych przeznaczone do przewodów miedzianych
Data publikacji 11-12-2013
Data wycofania 16-04-2019
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-7-4:2013 [IDT], IEC 60947-7-4:2013 [IDT]
ICS 29.120.99, 29.130.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60947-7-4:2019-04 - wersja angielska