PN-EN 60947-6-2:2005/A1:2010 - wersja polska

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 6-2: Łączniki wielozadaniowe -- Łączniki (lub urządzenia) sterownicze i zabezpieczeniowe (CPS)

Zakres

Uaktualniono powołania normatywne. Dodano siedem nowych definicji. Zmodyfikowano Rozdziały 5 i 6. Uzupełniono niektóre wymagania konstrukcyjne, w szczególności dotyczące materiałów oraz warunków i granic działania przekaźników i wyzwalaczy. Zmodyfikowano wymagania dotyczące badań, szczególnie badań dotyczących zmienionych wymagań konstrukcyjnych. Dodano nowe Załączniki: E (informacyjny). Przykłady konfiguracji obwodów sterowniczych, F (normatywny). Koordynacja CPS i innych zabezpieczeń zwarciowych współpracujących w tym samym obwodzie, w warunkach zwarciowych, G (normatywny). Sekwencja badań CPS do sieci IT i Załącznik H (normatywny). Rozszerzone funkcje w elektronicznych przekaźnikach lub wyzwalaczach przeciążeniowych

* wymagane pola

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60947-6-2:2005/A1:2010 - wersja polska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 6-2: Łączniki wielozadaniowe -- Łączniki (lub urządzenia) sterownicze i zabezpieczeniowe (CPS)
Data publikacji 02-08-2010
Liczba stron 43
Grupa cenowa S
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-6-2:2003/A1:2007 [IDT], IEC 60947-6-2:2002/AMD1:2007 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU, 2014/30/EU
ICS 29.120.40, 29.130.20