PN-EN 60947-5-5:2002 - wersja polska

Bez VAT: 56,10  PLN Z VAT: 69,00  PLN
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-5: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektryczne urządzenia zatrzymania awaryjnego z funkcją blokady mechanicznej

Zakres

Określono wymagania dotyczące elektrycznej i mechanicznej konstrukcji urządzeń zatrzymania awaryjnego z funkcją blokady mechanicznej, które mogą być wyposażone we własną obudowę lub instalowane zgodnie z instrukcją producenta. Określono także badania dotyczące tych urządzeń

* wymagane pola

Bez VAT: 56,10  PLN Z VAT: 69,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60947-5-5:2002 - wersja polska
Tytuł Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa -- Część 5-5: Aparaty i łączniki sterownicze -- Elektryczne urządzenia zatrzymania awaryjnego z funkcją blokady mechanicznej
Data publikacji 20-12-2002
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60947-5-5:1997 [IDT], IEC 60947-5-5:1997 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC, 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60947-5-5:2002 - wersja angielska
ICS 29.130.20
Elementy dodatkowe PN-EN 60947-5-5:2002/A1:2007P, PN-EN 60947-5-5:2002/A11:2013-06E, PN-EN 60947-5-5:2002/A1:2005E, PN-EN 60947-5-5:2002/A2:2017-05P, PN-EN 60947-5-5:2002/A2:2017-05E