PN-EN 60745-2-13:2009 - wersja angielska

Bez VAT: 150,20  PLN Z VAT: 184,75  PLN
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek łańcuchowych

Zakres

Dotyczy pilarek łańcuchowych do cięcia drewna i przewidzianych do obsługi jednoosobowej. Nie dotyczy pilarek łańcuchowych używanych łącznie z prowadnicą i klinem rozszczepiającym do pił rozdzielczych lub lącznie z jakimkolwiek podparciem czy też urządzeniem stacjonarnym lub przewoźnym. Nie dotyczy pilarek łańcuchowych do pielęgnacji drzew w rozumieniu normy ISO 11681-2, z elementem tnącym znajdującym się na wysięgniku i pilarek do przycinania gałęzi

* wymagane pola

Bez VAT: 150,20  PLN Z VAT: 184,75  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60745-2-13:2009 - wersja angielska
Tytuł Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące pilarek łańcuchowych
Data publikacji 29-10-2009
Liczba stron 74
Grupa cenowa W
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 56, Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym
Wprowadza EN 60745-2-13:2009 [IDT], IEC 60745-2-13:2006 [MOD]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 60745-2-13:2007 - wersja angielska
ICS 65.060.80
Elementy dodatkowe PN-EN 60745-2-13:2009/A1:2011E