PN-EN 60721-3-7:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60721-3-7:2010 - wersja polska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-7: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Przenośne i niestacjonarne użytkowanie wyrobów

Zakres

Sklasyfikowano grupę czynników środowiskowych i ich ostrości, na które mogą być narażane wyroby podczas ich przenoszenia lub niestacjonarnego użytkowania, obejmujący okres przenoszenia, przestoju, konserwacji i remontów. Warunki objęte tymi grupami to: a) warunki środowiskowe, w których wyrób może przebywać czasowo lub być czasowo użytkowany, b) zmiany czynników środowiskowych wynikające ze zmiany miejsca wyrobu, c) warunki środowiskowe związane ze zmianą miejsca wyrobu

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60721-3-7:2002 - wersja angielska
Tytuł Klasyfikacja warunków środowiskowych -- Część 3-7: Klasyfikacja grup czynników środowiskowych i ich ostrości -- Przenośne i niestacjonarne użytkowanie wyrobów
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 06-07-2010
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 65, Prób Środowiskowych Wyrobów Elektrycznych
Wprowadza EN 60721-3-7:1995 [IDT], EN 60721-3-7:1995/A1:1997 [IDT], IEC 60721-3-7:1995 [IDT], IEC 60721-3-7:1995/AMD1:1996 [IDT]
Zastępuje PN-E-04555-37:1990 - wersja polska
ICS 19.040
Zastąpiona przez PN-EN 60721-3-7:2010 - wersja polska