PN-EN 60704-2-4:2000 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60704-2-4:2002 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Hałas elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe dla pralek i wirówek do bielizny

Zakres

Opisano procedury pomiaru hałasu emitowanego przez pralki podczas prania zasadniczego i odwirowania, jak też hałasu emitowanego przez wirówki. Określono warunki pomiarów imitujące, na ile jest to możliwe, warunki praktycznego użytkowania pralek i wirówek z uwzględnieniem stabilnego emitowanego hałasu i odtwarzalności w różnych laboratoriach

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60704-2-4:2000 - wersja polska
Tytuł Hałas elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Wymagania szczegółowe dla pralek i wirówek do bielizny
Data publikacji 27-11-2000
Data wycofania 22-07-2002
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60704-2-4:1994 [IDT], IEC 60704-2-4:1989 [IDT]
ICS 17.140.20, 97.060
Zastąpiona przez PN-EN 60704-2-4:2002 - wersja angielska