PN-EN 60674-3-2:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60674-3-2:2019-07 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 3-2: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów -- Wymagania dla symetrycznych, orientowanych dwuosiowo folii polietylenotereftalanowych (PET) używanych na izolację elektryczną

Zakres

Podaje wymagania dla orientowanych równomiernie dwuosiowo folii z poli(tereftalanu etylenu) (PET), używanych na izolację elektryczną

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 14-06-2022 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 60674-3-2:2002 - wersja angielska
Tytuł Folie z tworzyw sztucznych do celów elektrycznych -- Część 3-2: Wymagania techniczne dla poszczególnych materiałów -- Wymagania dla symetrycznych, orientowanych dwuosiowo folii polietylenotereftalanowych (PET) używanych na izolację elektryczną
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 15-07-2019
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN 60674-3-2:1998 [IDT], IEC 60674-3-2:1992 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 674-3-2:1997 - wersja polska
ICS 29.035.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60674-3-2:2019-07 - wersja angielska