PN-EN 60645-1:2017-12 - wersja polska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Elektroakustyka -- Urządzenia audiometryczne -- Część 1: Urządzenia do audiometrii tonowej i audiometrii słownej

Zakres

W niniejszej części IEC 60645 określono wymagania ogólne dotyczące audiometrów przeznaczonych do wyznaczania poziomów progu słyszenia względem poziomów progowych odniesienia określonych metodami psychoakustycznymi oraz przeznaczonych do wykonywania testów psychoakustycznych z użyciem materiału mowy.
Celem niniejszej normy jest zapewnienie:
a) aby badania słuchu danego ucha ludzkiego w zakresie częstotliwości od 125 Hz do 16 000 Hz wykonywane za pomocą rozmaitych audiometrów tonowych, zgodnych z niniejszą normą, dawały na ogół takie same wyniki;
b) aby uzyskiwane wyniki przedstawiały prawidłowe porównanie słuchu badanego ucha z wartościami odniesienia progu słyszenia;
c) aby sposób prezentowania materiału mowy osobie badanej był stosowany w sposób znormalizowany. Zapewni to, że badania słuchu z wykorzystaniem określonego sygnału mowy i określonego sposobu prezentacji sygnału, kiedy są wykonywane za pomocą rozmaitych audiometrów zgodnych z niniejszą normą, będą dawały na ogół takie same wyniki;
d) aby audiometry były klasyfikowane zgodnie z zakresem wytwarzanych przez nie sygnałów pomiarowych, odpowiednio do zasady działania lub odpowiednio do ich założonego pierwotnego zastosowania.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60645-1:2017-12/Ap2:2019-05P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60645-1:2017-12 - wersja polska
Tytuł Elektroakustyka -- Urządzenia audiometryczne -- Część 1: Urządzenia do audiometrii tonowej i audiometrii słownej
Data publikacji 22-01-2019
Liczba stron 50
Grupa cenowa T
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 105, Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu
Wprowadza EN 60645-1:2017 [IDT], IEC 60645-1:2017 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60645-1:2015-04 - wersja angielska
ICS 17.140.50