PN-EN 60529:2003 - wersja polska

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

Zakres

Przedstawiono system klasyfikacji stopni ochrony, oznaczanych kodem, zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych o napięciu znamionowym nie większym niż 72,5 kV przed przedostawaniem się ciał stałych, wnikaniem wody i pyłu oraz przed dotykiem bezpośrednim części czynnych. Podano rodzaje badań w celu wykazania indywidualnego stopnia ochrony. Zdefiniowano 10 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 110,80  PLN Z VAT: 136,28  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60529:2003/AC:2017-12P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60529:2003 - wersja polska
Tytuł Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
Data publikacji 19-05-2003
Liczba stron 47
Grupa cenowa T
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 77, Aparatury Rozdzielczej i Sterowniczej Niskonapięciowej
Wprowadza EN 60529:1991 [IDT], EN 60529:1991/A1:2000 [IDT], IEC 60529:1989 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 60529:2002 - wersja angielska
ICS 29.020, 13.260
Elementy dodatkowe PN-EN 60529:2003/A2:2014-07E, PN-EN 60529:2003/AC:2017-12P, PN-EN 60529:2003/A2:2014-07P