PN-EN 60376:2007 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60376:2019-06 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Wymagania dotyczące technicznego sześciofluorku siarki (SF6) stosowanego w urządzeniach elektrycznych

Zakres

Określono wymagania jakościowe i wlaściwości technicznego sześciofluorku siarki (SF6) przeznaczonego do urządzeń elektrycznych. Podano dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń technicznego SF6 oraz metody badań służące do ich analizy ilościowej

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 28-06-2021 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 60376:2007 - wersja polska
Tytuł Wymagania dotyczące technicznego sześciofluorku siarki (SF6) stosowanego w urządzeniach elektrycznych
Data publikacji 14-05-2007
Data wycofania 11-06-2019
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 303, Materiałów Elektroizolacyjnych
Wprowadza EN 60376:2005 [IDT], IEC 60376:2005 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60376:2006 - wersja angielska
ICS 29.040.20
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60376:2019-06 - wersja angielska