PN-EN 60335-2-88:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-88:2003 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-88: Wymagania szczegółowe dla nawilżaczy stosowanych w systemach grzejnych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych

Zakres

Podano wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa użytkowania elektrycznych golarek, przyrządów do strzyżenia włosów i podobnych do użytku domowego i podobnego, których napięcie znamionowe nie przekracza 250 V. Normę stosuje się z normą PN-EN 60335-1:1999

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60335-2-88:2002 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-88: Wymagania szczegółowe dla nawilżaczy stosowanych w systemach grzejnych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 15-12-2003
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-88:1997 [IDT], IEC 60335-2-88:1997 [IDT]
ICS 23.120, 91.140.30
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-88:2003 - wersja angielska