PN-EN 60335-2-85:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-85:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-85: Wymagania szczegółowe dla przyrządów do odświeżania parą tkanin i odzieży

Zakres

Podano wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa użytkowania elektrycznych przyrządów do parowania tkanin do użytku domowego i podobnego, których napięcie znamionowe nie przekracza 250 V. Normę stosuje się z normą PN-EN 60335-1:1999

* wymagane pola

Bez VAT: 30,50  PLN Z VAT: 37,52  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60335-2-85:2003 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-85: Wymagania szczegółowe dla przyrządów do odświeżania parą tkanin i odzieży
Data publikacji 10-10-2003
Data wycofania 15-06-2004
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-85:1998 [IDT], EN 60335-2-85:1998/A1:2000 [IDT], IEC 60335-2-85:1997 [IDT], IEC 60335-2-85:1997/AMD1:2000 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60335-2-85:2002 - wersja angielska
ICS 13.120, 97.060
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-85:2004 - wersja angielska