PN-EN 60335-2-75:2005/A12:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 18,50  PLN Z VAT: 22,76  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-75: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń dystrybujących i automatów sprzedających

Zakres

Dodano podrozdział 24.7, modyfikacja zestawów komercyjnych

* wymagane pola

Bez VAT: 18,50  PLN Z VAT: 22,76  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60335-2-75:2005/A12:2010 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 2-75: Wymagania szczegółowe dotyczące komercyjnych urządzeń dystrybujących i automatów sprzedających
Data publikacji 29-04-2010
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-75:2004/A12:2010 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 55.230