PN-EN 60335-2-31:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-31:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-31: Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych

Zakres

Podano wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa użytkowania okapów nadkuchennych, których napięcie znamionowe nie przekracza 250 V, przeznaczonych do zainstalowania nad kuchniami domowymi, płytami kuchennymi i podobnymi urządzeniami do przyrządzania żywności. Normę stosuje się z normą PN-EN 60335-1:1999

* wymagane pola

Bez VAT: 53,50  PLN Z VAT: 65,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60335-2-31:2002 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-31: Wymagania szczegółowe dla okapów nadkuchennych
Data publikacji 11-07-2002
Data wycofania 15-06-2004
Liczba stron 13
Grupa cenowa G
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-31:1997 [IDT], EN 60335-2-31:1997/A1:1999 [IDT], IEC 60335-2-31:1995 [IDT], IEC 60335-2-31:1995/AMD1:1998 [IDT]
Zastępuje PN-E-08234-04:1992 - wersja polska, PN-E-08234-01:1992 - wersja polska
ICS 13.120, 97.040.20
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-31:2004 - wersja angielska