PN-EN 60335-2-29:2003 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60335-2-29:2005 - wersja angielska

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN
Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dla ładowarek akumulatorów

Zakres

Podano wymagania dotyczące bezpieczeństwa ładowarek akumulatorów, o napięciu wyjściowym bardzo niskim bezpiecznym, do użytku domowego i podobnego, których napięcie znamionowe nie przekracza 250 V. Normę stosuje się z PN-EN 60335-1:1999

* wymagane pola

Bez VAT: 70,40  PLN Z VAT: 86,59  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60335-2-29:2003/Ap1:2004P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60335-2-29:2003 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego -- Część 2-29: Wymagania szczegółowe dla ładowarek akumulatorów
Data publikacji 10-10-2003
Data wycofania 15-06-2005
Liczba stron 25
Grupa cenowa M
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-2-29:1996 [IDT], EN 60335-2-29:1996/A11:1997 [IDT], EN 60335-2-29:1996/corrigendum Nov. 2001 [IDT], IEC 60335-2-29:1994 [MOD]
Zastępuje PN-EN 60335-2-29:2002 - wersja angielska
ICS 13.120, 97.180, 29.200
Zastąpiona przez PN-EN 60335-2-29:2005 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60335-2-29:2003/Ap1:2004P