PN-EN 60335-1:2003 - wersja francuska

Norma wycofana

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne

Zakres

Podano wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa użytkowania elektrycznych urządzeń do użytku domowego i podobnego o napięciu nie przekraczającym 250 V dla urządzeń jednofazowych i 600 V dla pozostałych oraz urządzeń przeznaczonych do użytku przez personel sklepów, w zakładach rzemieślniczych i w gospodarstwach rolnych, mogących stanowić źródło zagrożenia dla użytkowników

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60335-1:2003 - wersja francuska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Bezpieczeństwo użytkowania -- Część 1: Wymagania ogólne
Data publikacji 15-12-2003
Data wycofania 16-09-2004
Liczba stron 141
Grupa cenowa XB
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60335-1:2002 [IDT], IEC 60335-1:2001 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60335-1:1999/Ap1:2000 - wersja polska, PN-EN 60335-1:1999/A15:2001 - wersja polska, PN-EN 60335-1:1999 - wersja polska, PN-EN 60335-1:1999/A2:2001 - wersja polska, PN-EN 60335-1:1999/A14:2001 - wersja polska, PN-EN 60335-1:1999/A16:2002 - wersja angielska
ICS 13.120, 97.030