PN-EN 60332-3-10:2009 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60332-3-10:2018-12 - wersja angielska

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN
Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura

Zakres

Opisano metody badania mające na celu ustalenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie płomienia wzdłuż przewodów lub kabli elektrycznych lub światłowodowych, ułożonych w pionowych wiązkach w określonych warunkach. Podano wymagania dotyczące aparatury, jej rozmieszczenia i kalibracji

* wymagane pola

Bez VAT: 93,80  PLN Z VAT: 115,37  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 17-08-2021 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 60332-3-10:2009 - wersja angielska
Tytuł Badania palności kabli i przewodów elektrycznych oraz światłowodowych -- Część 3-10: Sprawdzenie odporności na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia wzdłuż pionowo zamontowanych wiązek kabli lub przewodów -- Aparatura
Data publikacji 28-12-2009
Data wycofania 05-12-2018
Liczba stron 24
Grupa cenowa M
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60332-3-10:2009 [IDT], IEC 60332-3-10:2000 [IDT], IEC 60332-3-10:2000/AMD1:2008 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50266-1:2003 - wersja polska
ICS 29.060.20, 29.020, 13.220.40
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60332-3-10:2018-12 - wersja angielska