PN-EN 60317-53:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60317-53:2014-11 - wersja angielska

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN
Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 53: Przewody miedziane prostokątne w obwoju z taśmy z aromatycznego poliamidu (aramidu), klasa 220

Zakres

Podano wymagania dotyczące przewodów nawojowych miedzianych prostokątnych w obwoju, o wskaźniku temperaturowym 220. Izolacja składa się z jednej lub kilku warstw obwoju z taśmy wykonanej z aromatycznego poliamidu (aramidu) o różnych grubościach

* wymagane pola

Bez VAT: 103,10  PLN Z VAT: 126,81  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60317-53:2002 - wersja angielska
Tytuł Wymagania dotyczące poszczególnych typów przewodów nawojowych -- Część 53: Przewody miedziane prostokątne w obwoju z taśmy z aromatycznego poliamidu (aramidu), klasa 220
Data publikacji 15-08-2002
Data wycofania 06-11-2014
Liczba stron 44
Grupa cenowa S
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 60317-53:1999 [IDT]
ICS 29.060.10
Zastąpiona przez PN-EN 60317-53:2014-11 - wersja angielska