PN-EN 60315-4:2001 - wersja polska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Metody pomiarów odbiorników radiowych różnych rodzajów emisji -- Odbiorniki sygnałów radiofonicznych z modulacją częstotliwości

Zakres

Norma dotyczy radioodbiorników i tunerów przeznaczonych do odbioru emisji radiofonicznych z modulacją częstotliwości, z maksymalną znamionową dewiacją systemu wynoszącą +- 75 kHz i +- 50 kHz w 8 pasmie ITU

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60315-4:2001 - wersja polska
Tytuł Metody pomiarów odbiorników radiowych różnych rodzajów emisji -- Odbiorniki sygnałów radiofonicznych z modulacją częstotliwości
Data publikacji 07-03-2001
Liczba stron 76
Grupa cenowa W
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 103, Urządzeń i Systemów Audio, Wideo i Podobnych
Wprowadza EN 60315-4:1998 [IDT], IEC 60315-4:1997 [IDT]
Zastępuje PN-T-04500-04:1990 - wersja polska
ICS 33.160.20