PN-EN 60311:2002 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60311:2004 - wersja angielska

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN
Żelazka do użytku domowego i podobnego -- Metody badań cech funkcjonalnych

Zakres

Ustalono i zdefiniowano podstawowe cechy funkcjonalne żelazek elektrycznych do użytku domowego i podobnego, istotnych dla użytkownika, oraz opisano znormalizowane metody badań tych cech

* wymagane pola

Bez VAT: 165,10  PLN Z VAT: 203,07  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60311:2002 - wersja angielska
Tytuł Żelazka do użytku domowego i podobnego -- Metody badań cech funkcjonalnych
Data publikacji 15-09-2002
Data wycofania 15-06-2004
Liczba stron 55
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 60311:1997 [IDT], EN 60311:1997/A1:1997 [IDT], EN 60311:1997/A2:2000 [IDT], IEC 60311:1995/AMD1:1997 [IDT], IEC 60311:1995 [IDT], IEC 60311:1995/AMD2:1999 [IDT]
Zastępuje PN-E-08202-02:1989 - wersja polska
ICS 97.060
Zastąpiona przez PN-EN 60311:2004 - wersja angielska