PN-EN 60269-6:2011 - wersja angielska

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN
Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Część 6: Wymagania dodatkowe dotyczące wkładek topikowych do zabezpieczania fotowoltaicznych systemów energetycznych

Zakres

Niniejsze wymagania uzupełniające dotyczą wkładek topikowych do zabezpieczania łańcuchów i pól modułów fotowoltaicznych w urządzeniach z obwodami o napięciach nominalnych nieprzekraczających 1 500 V d.c. Dopuszcza się napięcie znamionowe nieprzekraczające 1 500 V d.c. UWAGA 1 Takie wkładki topikowe ogólnie nazywane są "wkładkami topikowymi PV". UWAGA 2 W większości przypadków część dodatkowego wyposażenia spełnia funkcję podstawy bezpiecznikowej. Biorąc pod uwagę różnorodność wyposażenia nie można określić ogólnych zasad; zaleca się aby możliwość spełniania funkcji podstawy bezpiecznikowej przez wyposażenie podlegała uzgodnieniom pomiędzy producentem a użytkownikiem. Jednakże, jeżeli są stosowane oddzielne podstawy bezpiecznikowe lub podstawy zespolone, to zaleca się aby były one zgodne z odpowiednimi wymaganiami grupy norm IEC 60269. UWAGA 3 Wkładki topikowe PV zabezpieczają elementy przekształtnika wyjściowego takie jak kondensatory lub w granicach swojej zdolności wyłączania przed rozładowaniem kondensatorów w przypadku zwarcia w polu modułów lub w połączeniach. Przedmiotem niniejszych wymagań uzupełniających jest określenie własności wkładek topikowych PV tak, aby mogły być one zastępowane przez inne wkładki topikowe mające te same własności, pod warunkiem, że mają takie same wymiary. W tym celu niniejsza norma określa: a) następujące własności bezpieczników: 1 wartości znamionowe; 2) kategorię użytkowania; 3) przyrosty temperatury w normalnym użytkowaniu; 4) stratę mocy; 4) charakterystyki czasowo-prądowe; 6) zdolność wyłączania; 7) wymiary lub wielkość (jeżeli ma zastosowanie). b) badania typu w celu sprawdzenia własności bezpieczników; c) cechowanie bezpieczników

* wymagane pola

Bez VAT: 80,40  PLN Z VAT: 98,89  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60269-6:2011 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe -- Część 6: Wymagania dodatkowe dotyczące wkładek topikowych do zabezpieczania fotowoltaicznych systemów energetycznych
Data publikacji 09-08-2011
Liczba stron 31
Grupa cenowa P
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 75, Bezpieczników Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 60269-6:2011 [IDT], IEC 60269-6:2010/COR1:2010 [IDT], IEC 60269-6:2010 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
ICS 29.120.50