PN-EN 60255-22-5:2011 - wersja angielska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60255-26:2014-01 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe -- Część 22-5: Badania odporności na zaburzenia elektryczne -- Badanie odporności na udary napięciowe

Zakres

Niniejsza część IEC 60255 jest oparta na IEC 61000-4-5 i powołuje się na tę publikację tam, gdzie ma to zastosowanie. Wymieniono wymagania ogólne dotyczące badań odporności na przepięcia w odniesieniu do badanych przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej, łącznie z urządzeniami sterowania, monitorowania i interfejsów procesowych używanymi wraz z tymi systemami. Przedmiotem tych badań jest potwierdzenie, że badane urządzenie będzie pracowało prawidłowo, gdy będzie zasilane i poddawane wysokoenergetycznym zaburzeniom, występującym na łączach zasilających i w połączeniach wewnętrznych, pochodzącym od przepięć łączeniowych i atmosferycznych. Niniejsza norma nie dotyczy badań wytrzymałości napięciowej izolacji. Badania izolacji objęte są normą IEC 60255-27. Wymagania wymienione w niniejszej normie mają zastosowanie podczas badań przekaźników pomiarowych i urządzeń zabezpieczeniowych, pracujących w nowych warunkach, a wszystkie wymienione badania są wyłącznie badaniami typu. Przedmiotem niniejszej normy jest określenie: - warunków użytkowania; - poziomów badania w uciążliwych warunkach; - badań urządzeń; - zestawu do badań; - procedur badań; - kryteriów akceptacji; - zakresu protokołu badań

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60255-22-5:2011 - wersja angielska
Tytuł Przekaźniki pomiarowe i urządzenia zabezpieczeniowe -- Część 22-5: Badania odporności na zaburzenia elektryczne -- Badanie odporności na udary napięciowe
Data publikacji 21-07-2011
Data wycofania 21-01-2014
Liczba stron 23
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 70, Przekaźników Elektrycznych i Elektroenergetycznej Automatyki Zabezpieczeniowej
Wprowadza EN 60255-22-5:2011 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60255-22-5:2005 - wersja polska
ICS 29.120.70
Zastąpiona przez PN-EN 60255-26:2014-01 - wersja angielska