PN-EN 60249-2-5:2000 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN
Materiały podłoża do obwodów drukowanych -- Wymagania -- Płyty z tkaniny szklanej epoksydowe, foliowane miedzią, o określonej palności (pionowa próba palności)

Zakres

Podano wymagania dotyczące właściwości materiałów podłoża o określonej palności i grubości od 0,5 mm aż do 6,4 mm. Określono wymagania dotyczące materiału i konstrukcji, wewnętrznego znakowania, elektrycznych i nieelektrycznych właściwości płyt foliowanych miedzią, nieelektrycznych właściwości materiałów podłoża po całkowitym usunięciu folii miedzianej, pakowania, cechowania i badań odbiorczych

* wymagane pola

Bez VAT: 47,80  PLN Z VAT: 58,79  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60249-2-5:2000 - wersja polska
Tytuł Materiały podłoża do obwodów drukowanych -- Wymagania -- Płyty z tkaniny szklanej epoksydowe, foliowane miedzią, o określonej palności (pionowa próba palności)
Data publikacji 14-06-2000
Data wycofania 29-09-2008
Liczba stron 16
Grupa cenowa H
Sektor SEK, Sektor Elektroniki
Organ Techniczny KT 293, Podzespołów RC, Obwodów Drukowanych i Montażu Powierzchniowego
Wprowadza EN 60249-2-5:1994 [IDT], EN 60249-2-5:1994/A3:1994 [IDT], EN 60249-2-5:1994/A4:1995 [IDT], IEC 60249-2-5:1987/AMD2:1992 [IDT], IEC 60249-2-5:1987/AMD4:1994 [IDT], IEC 60249-2-5:1987/AMD3:1993 [IDT], IEC 60249-2-5:1987 [IDT]
ICS 31.180
Elementy dodatkowe PN-EN 60249-2-5:2000/A5:2002E