PN-EN 60076-3:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 60076-3:2014-02 - wersja angielska

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN
Transformatory -- Część 3: Poziomy izolacji, próby wytrzymałości elektrycznej i zewnętrzne odstępy izolacyjne w powietrzu

Zakres

Podano wymagania dotyczące układu izolacyjnego transformatora oraz odpowiadających im prób wytrzymałości elektrycznej w odniesieniu do poszczególnych uzwojeń i ich zacisków. Określono również zalecane minimalne odstępy izolacyjne w powietrzu w transformatorach olejowych

* wymagane pola

Bez VAT: 123,80  PLN Z VAT: 152,27  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60076-3:2002/Ap1:2004P

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60076-3:2002 - wersja polska
Tytuł Transformatory -- Część 3: Poziomy izolacji, próby wytrzymałości elektrycznej i zewnętrzne odstępy izolacyjne w powietrzu
Data publikacji 18-12-2002
Data wycofania 25-02-2014
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 79, Transformatorów Energetycznych
Wprowadza EN 60076-3:2001 [IDT], IEC 60076-3:2000 [IDT], IEC 60076-3:2000/COR1:2000 [IDT]
Zastępuje PN-E-06040:1983 - wersja polska, PN-E-04070-13:1986 - wersja polska, PN-E-04070-14:1985 - wersja polska, PN-E-04070-12:1985 - wersja polska
ICS 29.180
Zastąpiona przez PN-EN 60076-3:2014-02 - wersja angielska, PN-EN 60076-3:2014-02 - wersja polska
Elementy dodatkowe PN-EN 60076-3:2002/Ap1:2004P