PN-EN 60076-11:2006 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 60076-11:2019-01 - wersja angielska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Transformatory -- Część 11: Transformatory suche

Zakres

Podano wymagania dotyczące transformatorów suchych (włączając autotransformatory) o najwyższym napięciu urządzenia do 36 kV włącznie, przy czym przynajmniej jedno uzwojenie o napięciu wyższym niż 1,1 kV. Norma nie stosuje się do różnych rodzajów transformatorów specjalnych

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-EN 60076-11:2006/Ap1:2016-06P

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 19-09-2021 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 60076-11:2006 - wersja polska
Tytuł Transformatory -- Część 11: Transformatory suche
Data publikacji 22-05-2006
Data wycofania 18-01-2019
Liczba stron 36
Grupa cenowa R
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 79, Transformatorów Energetycznych
Wprowadza EN 60076-11:2004 [IDT], IEC 60076-11:2004 [IDT]
Zastępuje PN-IEC 726/Ak:1997 - wersja polska, PN-IEC 726:1997 - wersja polska, PN-EN 60076-11:2005 - wersja angielska, PN-EN 60726:2003 - wersja angielska
ICS 29.180
Zastąpiona przez PN-EN IEC 60076-11:2019-01 - wersja angielska
Elementy dodatkowe PN-EN 60076-11:2006/Ap1:2016-06P