PN-EN 60071-1:2008/A1:2010 - wersja angielska

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN
Koordynacja izolacji -- Część 1: Definicje, zasady i reguły

Zakres

Zmodyfikowano Podrozdziały 5.6 i 5.7. Tablicę 3 w Podrozdziale 5.10 zastąpiono nową tablicą. Tablicę A.1 w Podrozdziale A.2 zastąpiono nową tablicą. Tablice A.2 i A.3 w Podrozdziale A.3 zastąpiono nowymi tablicami. Wszystkie modyfikacje spowodowane są uwzględnieniem poziomów izolacji dla wartości Um wynoszących 1100 kV i 1200 kV

* wymagane pola

Bez VAT: 38,50  PLN Z VAT: 47,36  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 60071-1:2008/A1:2010 - wersja angielska
Tytuł Koordynacja izolacji -- Część 1: Definicje, zasady i reguły
Data publikacji 20-05-2010
Liczba stron 8
Grupa cenowa D
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Wprowadza EN 60071-1:2006/A1:2010 [IDT]
ICS 29.080.30, 01.040.29