PN-EN 572-8+A1:2016-03 - wersja polska

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN
Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego -- Część 8: Wymiary handlowe i ścisłe

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania wymiarowe i minimalne wymagania jakościowe (w odniesieniu do wad optycznych i wad wizualnych) dla podstawowego szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego, zdefiniowanego w EN 572-1:2012, stosowanego w budownictwie. Dotyczy to wymiarów handlowych lub ścisłych do końcowego zastosowania.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy wymiarów ścisłych mających wymiar mniejszy niż 100 mm lub o powierzchni mniejszej niż 0,05 m2.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy szkła float dostarczanego w wymiarach jumbo, wymiarach handlowych lub taflach ponadwymiarowych ani szkła zbrojonego polerowanego, szkła płaskiego ciągnionego, szkła wzorzystego i szkła zbrojonego wzorzystego dostarczanego w wymiarach handlowych. Wymagania dotyczące tych typów szkła podano odpowiednio w EN 572-2:2012, EN 572-3:2012, EN 572-4:2012,
EN 572-5:2012 i EN 572-6:2012.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do wymiarów ścisłych szkła profilowego zbrojonego i niezbrojonego. Wymagania dotyczące tego typu szkła podano w EN 572-7:2012.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,70  PLN Z VAT: 123,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 572-8+A1:2016-03 - wersja polska
Tytuł Szkło w budownictwie -- Podstawowe wyroby ze szkła sodowo-wapniowo-krzemianowego -- Część 8: Wymiary handlowe i ścisłe
Data publikacji 04-09-2018
Liczba stron 28
Grupa cenowa N
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 198, Szkła
Wprowadza EN 572-8:2012+A1:2016 [IDT]
Zastępuje PN-EN 572-8:2012 - wersja polska, PN-EN 572-8:2012 - wersja angielska
ICS 81.040.20