PN-EN 50640:2018-09 - wersja angielska

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN
Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych pralek przeznaczonych do użytku komercyjnego

Zakres

Niniejsza Norma Europejska dotyczy cech funkcjonalnych pralek przeznaczonych do użytkowania przez przeszkolonych użytkowników na przykład w hotelach, szpitalach, zakładach przemysłowych, warsztatach i gospodarstwach rolnych. Obejmuje ona również pralki przeznaczone do użytku komercyjnego w obszarach publicznych, użytkowane przez nieprofesjonalnych użytkowników na przykład w pralniach komercyjnych, w budynkach mieszkalnych i w pralniach komunalnych. Pralki mogą być zasilane zimną i/lub ciepłą wodą oraz bez ogrzewania lub z urządzeniami ogrzewającymi z zasilaniem elektrycznym, parą lub gazem. Niniejsza Norma Europejska obejmuje pralki ładowane od góry, z przodu i z boku, o osi poziomej lub pionowej oraz mających jedną lub więcej komór piorących. Obejmuje ona również sprzęt do prania i suszenia tkanin (pralko-suszarki) z uwzględnieniem funkcji związanych z praniem oraz oddzielne wirówki do bielizny pod względem ich zdolności odwadniania.

UWAGA 1 Cechy funkcjonalne suszarek bębnowych przeznaczonych do użytku komercyjnego są określone w EN 50594.

UWAGA 2 Celem jest ustalenie i zdefiniowanie zasadniczych cech funkcjonalnych pralek przeznaczonych do użytku komercyjnego i opisanie metod badań do pomiaru tych cech funkcjonalnych.

UWAGA 3 Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do pralek z ciągłym wsadem (na przykład pralnice tunelowe) lub pralek działających wyłącznie z automatycznym ładowaniem i wyładowaniem.

UWAGA 4 Niniejsza Norma Europejska nie określa wymagań bezpieczeństwa dla pralek przeznaczonych do użytku komercyjnego. Wymagania bezpieczeństwa są określone w EN 50571 i w normie wieloczęściowej EN ISO 10472.

* wymagane pola

Bez VAT: 225,10  PLN Z VAT: 276,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50640:2018-09 - wersja angielska
Tytuł Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego -- Metody pomiaru cech funkcjonalnych pralek przeznaczonych do użytku komercyjnego
Data publikacji 04-09-2018
Liczba stron 114
Grupa cenowa XA
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 63, Elektrycznego Sprzętu Powszechnego Użytku
Wprowadza EN 50640:2018 [IDT]
ICS 97.060