PN-EN 50636-2-107:2015-08 - wersja polska

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN
Bezpieczeństwo użytkowania sprzętu domowego i podobnego -- Część 2-107: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kosiarek robotów do trawy zasilanych z akumulatorów

Zakres

Ten punkt Części 1 otrzymuje natępujące brzmienie:
Niniejsza Norma Europejska określa wymagania bezpieczeństwa oraz metody ich sprawdzenia w zakresie projektowania i konstrukcji zasilanych z akumulatorów elektrycznych kosiarek robotów do trawy i ich elementów peryferyjnych, gdy napięcie znamionowe akumulatora nie przekracza 75 V prądu stałego przy ładowaniu go z sieci elektrycznej i/lub z alternatywnego źródła energii n.p. energii ogniwa słonecznego.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy urządzeń nie będących robotami takich jak przycinarki trawnikowe, przycinarki krawędziowe, krawędziarki trawnikowe, kosiarki do trawy z napędem i kosiarki do trawy prowadzone przez operatora.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje zagrożeń EMC i środowiskowych (z wyjątkiem hałasu).
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do silnika(ów) spalinowych wewnętrznego spalania, urządzeń zasilanych ogniwami hybrydowymi i paliwowymi i współpracującymi systemami ładowania.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy wszystkich znaczących zagrożeń występujących w kosiarkach robotach zasilanych z akumulatorów i ich elementach peryferyjnych użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem i w dających się przewidzieć warunkach nieprawidłowego użytkowania.
Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje urządzeń wyprodukowanych przed datą publikacji tej normy przez CENELEC.
UWAGA Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do ładowarek akumulatorów (EN 60335-2-29:2004).

* wymagane pola

Bez VAT: 200,30  PLN Z VAT: 246,37  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50636-2-107:2015-08 - wersja polska
Tytuł Bezpieczeństwo użytkowania sprzętu domowego i podobnego -- Część 2-107: Wymagania szczegółowe dotyczące elektrycznych kosiarek robotów do trawy zasilanych z akumulatorów
Data publikacji 28-09-2018
Liczba stron 78
Grupa cenowa W
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 267, Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia
Wprowadza EN 50636-2-107:2015 [IDT], IEC 60335-2-107:2012 [MOD]
Dyrektywa 2006/42/EC
ICS 65.060.70