PN-EN 50617-2:2015-12 - wersja polska

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN
Zastosowania kolejowe -- Techniczne parametry systemów wykrywania pociągu dotyczące interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolejowego -- Część 2: Liczniki osi

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono parametry dotyczące projektowania i stosowania systemów liczników osi.
W tym celu w normie określono techniczne parametry systemów liczników osi w powiązaniu z wartościami granicznymi pola magnetycznego dla taboru w kontekście interoperacyjności. Ponadto są zdefiniowane metody badań w celu ustalenia zgodności i działania wyrobów z licznikami osi.
Parametry te zostały uporządkowane i zestawione zgodnie z ich podstawowymi odniesieniami w sposób następujący:
- Parametry systemu licznika osi;
- Parametry dotyczące pociągu;
- Parametry dotyczące toru;
- Parametry środowiskowe i inne.
Każdy parametr jest zdefiniowany przez krótki opis ogólny, definicję wymagania, stosunek do innych norm i procedurę w celu wykazania spełnienia wymagania, o ile jest to potrzebne. Przegląd związku z bezpieczeństwem każdego parametru został przedstawiony – w kontekście niniejszej Normy Europejskiej – w oddzielnej tablicy.
Niniejsza Norma Europejska jest przeznaczona do stosowania dla oceny podatności systemów liczników osi i innych form czujników kół używanych do wykrywania pociągu, w kontekście Dyrektywy Europejskiej dotyczącej interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolejowego i związanej z nią technicznej specyfikacji interoperacyjności, w zakresie przytorowych podsystemów sterowania ruchem kolejowym.
Pasma częstotliwości i dopuszczalne wartości emisji dla taboru aktualnie są zdefiniowane w dokumencie FrM licznika osi, jak określono w Indeksie 77 TSI CCS.

* wymagane pola

Bez VAT: 184,80  PLN Z VAT: 227,30  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50617-2:2015-12 - wersja polska
Tytuł Zastosowania kolejowe -- Techniczne parametry systemów wykrywania pociągu dotyczące interoperacyjności transeuropejskiego systemu kolejowego -- Część 2: Liczniki osi
Data publikacji 13-12-2018
Liczba stron 64
Grupa cenowa V
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 61, Elektrycznego Wyposażenia Trakcyjnego
Wprowadza EN 50617-2:2015 [IDT]
Dyrektywa 2008/57/EC
ICS 29.280