PN-EN 50518:2019-10 - wersja angielska

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN
Centrum monitoringu i odbioru alarmu

Zakres

Niniejszy dokument określa minimalne wymagania dotyczące monitorowania, odbierania i przetwarzania komunikatów alarmu wytwarzanych przez systemy alarmowe stanowiące integralną część pełnych rozwiązań bezpieczeństwa pożarowego i zabezpieczeń.
W zakresie dokumentu, termin “alarm” jest wykorzystywany w szerokim znaczeniu obejmując: stan uszkodzenia i inne komunikaty odbierane z jednego lub większej liczby alarmowych systemów bezpieczeństwa i zabezpieczeń, takich jak lecz nie ograniczonych tylko do: systemów sygnalizacji pożarowej, stałych systemów gaśniczych, systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów kontroli dostępu, wizyjnych systemów dozorowych, systemów alarmowych osobistych i połączeń takich systemów.
Dokument podaje wymagania dla dwóch klas ARC, klasy I i klasy II. ARC klasy I będzie projektowane, budowane i eksploatowane w wyższym standardzie pod względem konstrukcji, zabezpieczenia i integralności niż ARC Klasy II.
Klasyfikacja jest określana w zależności od typu (-ów) obsługiwanych komunikatów alarmowych.
Klasa I: Centra ARC obsługujące komunikaty z zastosowań dotyczących zabezpieczeń:
— systemów I&HAS;
— systemów kontroli dostępu;
— systemów VSS stosowanych w zabezpieczeniach gdzie jest wymagana interwencja (na przykład zapobieganie stratom);
— systemów monitorowania osób i śledzenia obiektów w zastosowaniach dotyczących zabezpieczeń;
— centrów ARC klasy II obsługujących komunikaty alarmowe;
— połączeń powyższych systemów.
Klasa II: Centra ARC obsługujące komunikaty z zastosowań nie dotyczących zabezpieczeń:
— systemów sygnalizacji pożarowej;
— systemów kontroli dostępu;
— stałych systemów gaśniczych;
— systemów alarmowych osobistych;
— systemów wideo domofonowych;
— VSS w zastosowaniach nie dotyczących zabezpieczenia (np. ruch drogowy);
— systemów monitorowanie osób i śledzenia obiektów w zastosowaniach nie dotyczących zabezpieczeń;
— dźwigowych systemach awaryjnych;
— połączeń powyższych systemów.
Wymagania dotyczą centrów ARC (mających siedzibę w jednej lub wielu lokalizacjach) monitorujących i przetwarzających alarmy generowane przez systemy zainstalowane w innych lokalizacjach, a także dotyczą centrów ARC monitorujących wyłącznie alarmy z systemów tej samej lokalizacji.
Dokument obejmuje wymagania funkcjonalne i wymagania specyficzne wspierające realizację usług ARC.
Dokument nie ma zastosowania do:
— systemów alarmowych wykorzystywanych do celów innych niż cywilne;
— systemów alarmowych dla zastosowań medycznych i zdrowotnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 147,70  PLN Z VAT: 181,67  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50518:2019-10 - wersja angielska
Tytuł Centrum monitoringu i odbioru alarmu
Data publikacji 03-10-2019
Liczba stron 46
Grupa cenowa T
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 52, Systemów Alarmowych Włamania i Napadu
Wprowadza EN 50518:2019 [IDT]
Zastępuje PN-EN 50518-3:2014-07 - wersja angielska, PN-EN 50518-1:2014-07 - wersja angielska, PN-EN 50518-2:2014-07 - wersja angielska
ICS 13.320