PN-EN 50445:2010 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN IEC 62822-1:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN
Norma grupy wyrobów do wykazania zgodności sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego, spawania łukowego i procesów pokrewnych z podstawowymi ograniczeniami dotyczącymi ekspozycji człowieka w polach elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz)

Zakres

Określono procedury do wykazania zgodności z wymaganiami w odniesieniu do ograniczenia ekspozycji człowieka w polach elektromagnetycznych (EMF) pochodzących od sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego, spawania łukowego i procesów pokrewnych, zaprojektowanych do użytkowania w środowisku przemysłowym lub domowym. Podano definicje 13 terminów

* wymagane pola

Bez VAT: 80,50  PLN Z VAT: 99,02  PLN

Informacje dodatkowe

Aktualna w ocenie zgodności 28-09-2021 - Patrz Komunikat Prezesa PKN
Numer normy PN-EN 50445:2010 - wersja polska
Tytuł Norma grupy wyrobów do wykazania zgodności sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego, spawania łukowego i procesów pokrewnych z podstawowymi ograniczeniami dotyczącymi ekspozycji człowieka w polach elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz)
Data publikacji 05-02-2010
Data wycofania 29-11-2018
Liczba stron 21
Grupa cenowa L
Sektor SHT, Sektor Hutnictwa
Organ Techniczny KT 165, Spawania i Procesów Pokrewnych
Wprowadza EN 50445:2008 [IDT]
Dyrektywa 2014/35/EU
Zastępuje PN-EN 50445:2008 - wersja angielska
ICS 25.160.10, 17.220.01
Zastąpiona przez PN-EN IEC 62822-1:2018-11 - wersja angielska