PN-EN 50268-1:2002 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 61034-1:2006 - wersja angielska

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN
Wspólne metody badania palności przewodów i kabli -- Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez spalanie przewodów lub kabli w określonych warunkach -- Część 1: Aparatura

Zakres

Podano opis konstrukcji aparatury służącej do pomiaru gęstości dymu wydzielanego na skutek spalania próbek przewodów lub kabli energetycznych oraz światłowodowych. Opisano badania polegające na pomiarze wielkości absorbancji dymu znajdującego się w komorze spaleń

* wymagane pola

Bez VAT: 63,70  PLN Z VAT: 78,35  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 50268-1:2002 - wersja polska
Tytuł Wspólne metody badania palności przewodów i kabli -- Pomiar gęstości dymów wydzielanych przez spalanie przewodów lub kabli w określonych warunkach -- Część 1: Aparatura
Data publikacji 28-01-2002
Data wycofania 15-05-2006
Liczba stron 15
Grupa cenowa H
Sektor SET, Sektor Elektrotechniki
Organ Techniczny KT 53, Kabli i Przewodów
Wprowadza EN 50268-1:1999 [IDT]
ICS 29.060.20, 13.220.40
Zastąpiona przez PN-EN 61034-1:2006 - wersja angielska